Православие и еволуција

Верата и науката работат на различни нивоа, тие следат различни методи и користат различни видови на докази.

Прочитај повеќе