Царот Манасија и неговото покајание

Манасија беше на дванаесет години кога стана цар, и царуваше во Ерусалим педесет и пет години.

Прочитај повеќе