Прогоните на христијаните за време на Марко Аврелиј

За време на Марко Аврелиј (161-180), наследник на Антониј Пиј, положбата на христијаните станала особено тешка.

Прочитај повеќе