Поетите Сузана Мицева и Митко Гогов дел од „Вавилонска библиотека“

Струмичките поети Сузана Мицева и Митко Гогов се застапени во првиот том од колекцијата...

Прочитај повеќе