Светотроичната светиња на животот

Што е животот? Каде е неговиот извор и почеток? Кои се границите помеѓу живото и неживото? Што е она што го прави вистинскиот живот, кои се неговите својства?

Прочитај повеќе