Одговорот на сета вселена кон љубовта Господова

Кога од Бога добиваме милост – ликува нашето срце;

Прочитај повеќе