Горчливата осаменост на човекот

Живееме во хаотичен, повеќеслоен и безличен свет, кој дијалогот го замени со многугласно извикување на пароли.

Прочитај повеќе