Понекогаш борбата ни е неопходна во животот

Некој човек пронашол кожурец од пеперутка. По неколку дена се појавил мал отвор во кожурецот, а човекот седел и ја набљудувал пеперутката во следните неколку часа.

Прочитај повеќе