Ја покри земјата како магла

И така, ние го празнуваме покровот на Пресвета Богородица во спомен на нејзиното славно појавување во Влахернската црква

Прочитај повеќе