Дајте Му на Бога понизност и смирение

Знаел ли самиот Јуда дека носи таква змија во своето срце, што на крајот ќе го погуби? Според обичајот на нашиот непријател, сатаната ги крие синџирите со кои го врзува грешникот.

Прочитај повеќе