Потиштеноста ја нема власта над нас

Да не ѝ се предаваме на потиштеноста, кога ќе нѐ обземе.

Прочитај повеќе