За прелеста

Дури и побожната личност, ако нема мудар водач, не е имуна на духовна болест.

Прочитај повеќе