Учителе, добро ни е да бидеме тука!

Особената појава на божествената сила ги разбудила апостолите.

Прочитај повеќе