Напразен е прогресот што не ја уништува смртта

Тука е време да се забележи првичната разлика помеѓу христијанскиот светоглед и она што владее со умовите денес.

Прочитај повеќе