Родот Негов кој ќе го објасни?

Господи, Кој поверува на тоа што го чул од нас и кому му се откри силата Господова?

Прочитај повеќе