Помогни си самиот, за и Господ да ти помогне

Златната средина или „царскиот пат“ се стекнува во она за што се говори во поговорката

Прочитај повеќе