Геноцид против сопствениот народ

Многумина зборуваат за својот патриотизам и љубовта спрема татковината, но татковината, пред сè, се луѓето.

Прочитај повеќе