Исусовата молитва е применлива во сите околности !!

Божјото Име, кое им е откриено на луѓето, служи како врска меѓу Бог и човекот. Со Божјото Име, во...

Прочитај повеќе