Свети Серафим Саровски

Принудувај се себеси на постојана молитва. Моли Му се на Господа да ти подари простота и незлобивост и да ти ги одземе лукавството, себељубието и демонската злоба, зашто овие страсти го уништуваат сиот духовен плод, во оние, што кон нив се наклонети.

Прочитај повеќе