Без Бога нема слобода

Господ не ја сака смртта на грешникот.

Прочитај повеќе