Бог е љубов и апсолутна слобода

Бог е љубов и апсолутна слобода. Он преку љубов и нам ни ја дарувал слободата.

Прочитај повеќе