За соединувањето со Бога

Бидејќи човекот може да се причестува со Бога и бидејќи надсуштествената суштина Божја е наполно недостапна за соединување, тогаш постои нешто помеѓу непричесната суштина и оние што се причестуваат, што сепак им овозможува да се соединат со Бога.

Прочитај повеќе