Како се стекнува дарбата на смирение

Смирението не може да дојде самото по себе. Без него и без Божјата благодат во животот, никогаш немој да сметаш дека нешто можеш да направиш.

Прочитај повеќе