Потребно е секогаш да бидеме свети

Во својата немудра историја, човекот предизвикал два безобѕирни и дрски бунтови.

Прочитај повеќе