Да се победува злото, невино страдајќи од него

Јас на моето тело ги носам раните на мојот Бог.

Прочитај повеќе