Создавање на светот

Кога отпаднал првиот чин и од него се породиле демоните, заповедал седобриот Бог и овој свет да настане.

Прочитај повеќе