Поглавија за духовниот закон

Бидејќи многупати имате изразено желба да осознаете што значи, според апостолот, законот да е духовен (Рим. 7, 14)

Прочитај повеќе