Лекување на нашите слабости

Знаеме за настанот со жената со крвотечение, што е опишан во Евангелието.

Прочитај повеќе