Ознака: sveti Jovan Zlatoust

Виното и пијанството

Виното никогаш не е лошо – неговата злоупотреба е порочна! И навистина, од виното не се изродуваат погубни пороци, туку од развратната волја.

Прочитај повеќе
Loading