Христовото слегнување во адот

Бог, Кој сака сите да се спасат и да дојдат до спознанието на вистината (1. Тим. 2, 4), направил сè што е можно за спасение на човештвото.

Прочитај повеќе