Твои, од Твоите дарови, Тебе ти ги принесуваме

А вистинскиот живот, браќа мои, е во тоа да го отфрлиме гнилежното и да пребиваме во она што е од нашиот Искупител.

Прочитај повеќе