Вистината е личност и има свој образ

Христос им рече на своите апостоли: „Јас сум патот, вистината и животот“ (Јован 14, 6). Вистинското прашање не е: „Што е вистината?“, Туку поскоро: „Кој е вистината?“

Прочитај повеќе