Велигденски размислувања

Браќа, во оваа светлозрачна ноќ, која го соедини блесокот од кандилата со раните зраци на сонцето и го произведе денот непрекинат од меѓупросторна темнина, да размислиме врз пророштвото кое гласи.

Прочитај повеќе