Низ темнина доаѓа нашата светлина

Да ја утврдиме во нашите срца оваа чудесна и страшна за светот, но радосна за верните, вистина.

Прочитај повеќе