За предаденоста на волјата Божја

Големо богатство ќе поседуваме ако ѝ се предадеме на волјата Божја.

Прочитај повеќе