Избрана меѓу избраните – Пресвета меѓу светите

Кога праведните Јоаким и Ана видоа дека се удостоени

Прочитај повеќе