Тие врват по Мене и Јас им давам живот вечен

Споредувај ја твојата душа со животот Христов и ако забележиш нешто одвратно во неа, на секој начин обиди се да ја поправиш и исправиш.

Прочитај повеќе