Злопамтењето е трајна злоба, родена од гневот

Сите добродетели личат на Јакововата лествица, а грешните страсти пак, на оковите што паднаа од врховниот апостол Петар.

Прочитај повеќе