Христос е најдобриот пример за смирение. Со целиот Свој живот на земјата, тој ги учи луѓето на тоа. Колку и да бидеш смирен, никогаш дотолку нема да се смириш колку што се смирил твојот Господ…

Ти се смируваш за себе, а Он за тебе…

Свети Јован Златоуст