ogТреба да му благодариме на Бог затоа што:

 1. Нè приведе од небитие во битие;
 2. Нè удостои со човечка, а не со животинска душа;
 3. Нè искупи со Својата Чесна Крв;
 4. Ни даде право да бидеме наследници на Царството Небесно;
 5. Иако многу пати бил лути и огорчен на нас, Тој никогаш до крај не се разгневи на нас;
 6. И покрај нашите големи согрешенија, Тој не нè погуби во нашите гревови, туку нè сочува во живот;
 7. Тој делува во нашите гревови, чувајќи нè цели и не дозволувајќи на ѓаволот одма да нè прождере;
 8. Тој го чека нашето покајание, и ние сè уште сме живи, а не мртви;
 9. Црвите сè уште не ги јадат нашите тела во гробовите;
 10. 10. Нашите души не се сè уште во пеколот;
 11. Сè уште има време за наше покајание.

О, како мора да сме благодарни на Бог за ова!

 

Свети Димитриј Ростовски